EVC

EVC

Certiforce  is aanbieder van EVC-procedures. Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk en met het toepassen van branchestandaarden, naast MBO profielen sluiten we aan bij de vraag van het beroepenveld.

Met het doorlopen van een EVC-procedure bij Certiforce behaalt u een officieel Ervaringscertificaat, waarop uw (werk)ervaring is vastgelegd. Op het Ervaringscertificaat staat welke competenties u heeft verworven op basis van uw ervaring en kennis. Met het Ervaringscertificaat kunt u uw ervaring officieel laten erkennen op mbo-niveau. EVC is interessant voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers. Wij hebben veel ervaring met EVC middels onze voorganger JEPpersoonscertificering waardoor we goede contacten met ROC’s hebben en veel EVC certificaten hebben verzilverd. Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies om uw talent in beeld te laten brengen.

Erkennen van Verworven competenties is voor iedereen die in zijn (werkend) leven ervaring heeft opgedaan en dit wil laten vastleggen. Afhankelijk van uw doel zal een EVC traject u verder brengen. Veel van onze deelnemers gebruiken het traject om een betere positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Een CV is voor een nieuwe werkgever een document met een opsomming van opleiding en ervaring. Een EVC certificaat is een gevalideerd document waarin uitgebreid staat wat uw competenties zijn. Deze competenties heeft u ook daadwerkelijk aangetoond. Voor een werkgever geeft dit een betrouwbaarder beeld. Daarnaast wordt een EVC traject gebruikt om de ervaring te verzilveren naar een maatwerkopleiding of een mbo diploma.

Een EVC traject bij een erkende EVC aanbieder is “gebonden” aan een voorgeschreven procedure. De procedure is de borging voor de kwaliteit van een traject.

  • De procedure start altijd met een intake. Hierin wordt vastgesteld in welk profiel (meetlat) uw EVC traject wordt afgenomen.
  • Hierna start de portfoliobegeleiding. In deze fase begeleiden vakkundige begeleiders u met het vullen van uw portfolio. Dit portfolio is de basis voor de beoordeling van uw competenties.
  • Het traject wordt afgesloten met een Criterium Gericht Interview (CGI). In dit interview vragen de assessoren door naar uw kennis en ervaring. Mogelijk worden hier nog andere instrumenten ingezet zoals een werkplekbezoek, proeve van bekwaamheid, kennistoets etc.

De kosten voor een EVC traject zijn: €250,- voor de intake en €1150,- voor het EVC (totaal €1400,-)

Het resultaat is een persoonlijk EVC rapport waarin per werkproces wordt onderbouwd of u deze heeft aangetoond en op welke wijze.
In het Handboek EVC Certiforce 2018 site vindt u de procedure en werkwijze van uw EVC traject.

Wanneer u als doel heeft met het EVC traject een opleidingstraject te verkorten en uiteindelijk een diploma te behalen, dient u het rapport aan te bieden ter verzilvering. Het verzilveren van een Ervaringscertificaat kan alleen worden gedaan door een examencommissie van een ROC of particuliere onderwijsinstelling. Certiforce is een erkend aanbieder van EVC trajecten, hetgeen een voorwaarde is voor verzilvering.
Certiforce heeft het hoogste verzilveringspercentage bij MBO instellingen in Nederland. Wij zullen u intensief begeleiden door ons netwerk in het onderwijsveld aan te spreken en eventueel contact op te nemen met de examencommissie van de door u gekozen onderwijsinstelling.

0
EVC trajecten
0
Ervaringscertificaten
0
Verzilverd
0
Nieuwe baan

Interesse in een EVC traject?

Meld je aan

Geef een reactie