Certificering

Certificering examenleveranciers en validering exameninstrumenten

Er zijn drie routes om tot valide exameninstrumenten te komen. In route 1 en route 3 is hierbij sprake van externe betrokkenheid van certificerende en extern validerende (onafhankelijke) autoriteiten. Certiforce is de aangewezen partij die deze rol gaat vervullen. Certiforce toetst en beoordeelt aan de hand van de norm voor valide exameninstrument of:

  1. een instantie voldoet aan de eisen van de norm en daarmee het ‘stempel’ gecertificeerde instantie krijgt (route 1);
  2. een exameninstrument voldoet aan de producteisen van de norm en daarmee ‘het stempel’ extern gevalideerd exameninstrument krijgt (route 3).

Certificering van een examenleverancier vindt plaats aan de hand van:

  • een audit op de proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten door hiervoor deskundige auditoren en;
  • een audit op de producteisen voor valide exameninstrumenten door middel van een steekproef op geselecteerde instrumenten. De audit op de producteisen wordt gedaan door één of meerdere toetstechnische en inhoudelijk deskundigen.

Een audit bestaat uit een review van de beschikbare documentatie (en indien van toepassing de uitgevoerde zelfevaluatie) en een locatieonderzoek om in de praktijk vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. Certiforce vult de exacte werkwijze – in overleg met de te certificeren instantie – zelf nader in.

Externe validering vindt plaats aan de hand van:

  • Een audit op de producteisen voor valide exameninstrumenten voor elk individueel exameninstrument dat wordt aangeboden voor externe validering. De audit op de producteisen wordt gedaan door één of meerdere toetstechnische en inhoudelijk deskundigen.

Certiforce heeft een gedigitaliseerd proces voor het verwerken van de audits op de proces- en organisatie-eisen. Daarnaast werken wij ook met dit systeem voor de audit op de producteisen. Hierdoor kan er snel en efficiënt gewerkt worden. Wij komen graag toelichten wat onze werkwijze is.

Meer informatie vindt u snel op deze site zodra alle verdere gegevens bekend zijn.

Persoonscertificering

Plaats uw professie op een hoger niveau en haal uw persoonscertificaat! Persoonscertificering biedt inzicht in de vakbekwaamheid van mensen. In de kwaliteitsbeheersing van een organisatie zijn het, naast processen en methodieken, uiteindelijk de mensen die bepalen of het gewenste kwaliteitsniveau gehaald wordt.

Wanneer een persoon wil aantonen dat hij beschikt over de vereiste competenties voor een bepaalde functie, kan hij opgaan voor een persoonscertifcaat. De competenties worden beoordeeld middels een examen. Het kan zijn dat een werkgever of opdrachtgever hierom vraagt of dat u in het kader van uw persoonlijke ontwikkeling wilt weten of uw competenties blijvend voldoen aan de criteria.

registerleraar.nl

stock-photo-23584287-red-arrow-and-blue-gears

Persoonscertificering

Persoonscertificering is een perfect middel om vakmanschap aan te tonen. Persoonscertificering is geen momentopname, maar vereist geregelde toetsing van kennis en kunde. Dit geeft opdrachtgevers het vertrouwen dat werkzaamheden door iemand met een persoonscertificaat professioneel uitgevoerd worden. Daarnaast biedt het assessoren ook de mogelijkheid om zich te onderscheiden van anderen en zo het eigen carrièreperspectief te vergroten.

stock-photo-23238130-girl-power

Hercertificering

Een persoonscertificaat bevestigt de kwaliteit van iemands vakmanschap. U kunt zich voorstellen dat de waarde van een persoonscertificaat groter is wanneer deze kwaliteitstoets na enige tijd herhaald wordt. Vandaar dat elke drie jaar een hercertificering nodig is. Bij Certiforce zorgen we er wel voor dat dit zo efficiënt en voordelig mogelijk gebeurt door gebruik te maken van een digitaal portfolio. U leest hier meer over op de pagina Certificering voorbereiden.

 

Meld je aan bij Certiforce en wij helpen je verder!

Meld je aan

Geef een reactie