Certificering

 

Certificering, validering & Open Badges – voor examenfunctionarissen, -makers en werkenden

 

In dit traject wordt aangetoond dat de examenfunctionaris bewust bekwaam is in zijn rol. Een aantoonbaar bewijs van bekwaamheid is vaak een vereiste. Zowel binnen het onderwijs als de beroepspraktijk. Middels een certificeringstraject helpt Certiforce examenfunctionarissen hun bekwaamheid blijvend aan te tonen. Werkenden zonder diploma kunnen door Certfiforce hun ervaring en vaardigheden laten verifiëren middels een EVC-traject en Open Badges. Ook is Certiforce door het Ministerie van Onderwijs als één van de certificerende organisaties in Nederland aangewezen om examenleveranciers te certificeren en exameninstrumenten die een school zelf maakt te valideren.

Certiforce ATCA

Certificering en Open Badges examenfunctionaris

De examenfunctionarissen kunnen na afloop van een training meedoen aan een certificeringtraject. In dit traject wordt aangetoond dat de examenfunctionaris bewust bekwaam is in zijn rol. Na afloop ontvangen de examenfunctionarissen persoonlijke certificaten om daarmee hun bekwaamheid aan te tonen. Deze certificaten vormen tevens een bewijs van kwaliteitswaarborging voor de Onderwijsinspectie. Naast de certificaten kunnen examenfunctionarissen óók open badges aanvragen voor hun competenties. Met deze Open Badges kunnen zij bouwen aan een sterk digitaal CV.

 

  • Persoonlijke certificaten voor de rol die men bekleedt als examenfunctionaris
  • Direct aantoonbaar bewijs van kwaliteitswaarborging voor de Onderwijsinspectie
  • Met Open Badges bouwt een examenfunctionaris aan een sterk digitaal CV

Certificering van examenleveranciers en validering van exameninstrumenten

Certiforce is door het Ministerie van Onderwijs aangewezen als één van organisaties in Nederland om examenleveranciers te certificeren  en exameninstrumenten te valideren. Certiforce toetst of de examenleverancier of deze voldoet aan de eisen van de norm. Dit gebeurt aan de hand van:

  1. Een audit op de proces- en organisatie-eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten door hiervoor deskundige auditoren.
  2. Een audit op de producteisen voor valide exameninstrumenten door middel van een steekproef op geselecteerde instrumenten, uitgevoerd door één of meerdere toets technische en inhoudelijk deskundigen.

Bij het valideren van exameninstrumenten beoordelen wij de aangeleverde exameninstrumenten met de daarbij behorende documenten, waaronder een toetsmatrijs, instructie beoordelaar en verantwoordingsdocument. Voor het verwerken van de audits werken wij met een gedigitaliseerd proces. Snel, betrouwbaar en efficiënt. De exacte werkwijze wordt in overleg met de instantie nader bepaald.

trainingen Certiforce

Open Badges voor competenties en ervaring werkenden

De Nederlandse arbeidsmarkt telt ca. 70.000 jong werkenden zonder diploma. Deze groep heeft door hun werkervaring enorm veel kennis in huis en beschikt over uiteenlopende vaardigheden. Echter ontbreekt het hun aan een valide bewijs hiervan. Certiforce helpt deze groep werkenden hun competenties te verifiëren middels een EVC-traject en Open Badges. Met deze Open Badges kan gebouwd worden aan een waardevol e-portfolio en een sterk digitaal CV. Open Badges zijn informatierijk, stapelbaar, internationaal erkend en bruikbaar binnen verschillende (werk)omgevingen.

  • EVC-traject en Open Badges valide bewijs van kennis en vaardigheden
  • Internationaal erkend binnen verschillenden (werk)omgevingen
  • Dé manier om te bouwen aan een waardevol e-portfolio en sterk CV

Wij werken als SBB academy samen met Certiforce als het gaat om training van onze adviseurs in de rol van beoordelaars.”

Drs Rob Swager – SBB Academy

Certiforce QuickScan

KRIJG DIRECT INZICHT EN PERSOONLIJK ADVIES

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan bij het waarborgen van de kwaliteit van het examineringsproces?
Welke zaken dienen jullie te verbeteren, naar aanleiding van de beoordeling tijdens het laatste inspectiebezoek?
Is de samenstelling van de examencommissie veranderd of voelen examenfunctionarissen zich onzeker in hun rol?
Zijn er uitdagingen in het goed interpreteren van de exameninstrumenten en het valide, betrouwbaar en transparant beoordelen?
Kost het inrichten van het examineringsproces veel moeite of vinden jullie het lastig exameneisen en -richtlijnen te interpreteren?

Over Certiforce

BETROKKEN PARTNER,
BETROUWBAAR EN ERKEND

Als examineringsexpert helpt Certiforce al 23+ jaar MBO- en HBO-scholen de  kwaliteit van de examinering te waarborgen. Ook heeft het Ministerie van Onderwijs ons aangewezen als één van de certificerende organisaties om examenleveranciers te certificeren en exameninstrumenten te valideren.

Wij stellen ons op als betrokken partner en leveren maatwerk, met oog voor de school, examenfunctionaris en leerling. We zijn  innovatief en vooruitstrevend, passend binnen het huidige onderwijssysteem en de regelgeving.

Contact

KENNISMAKEN OF SAMENWERKEN?

Neem contact op via onderstaand formulier of stuur een bericht naar info@certiforce.nl. Liever telefonisch contact?
We zijn op werkdagen beschikbaar van 9:00 tot 17:00 op 0314-820250

5 + 8 =