Advies

Certiforce advies

Certiforce is al zo’n 12 jaar actief in het onderwijsveld. Wij zetten onze ervaring, kennis en samenwerkingsverbanden graag in om u te adviseren als het gaat om het verbeteren van uw onderwijs. Wij richten ons hierbij met name op de kwaliteit van uw examens.

APK Examinering

De examencommissie speelt een essentiële rol bij de examinering en diplomering van studenten en moet ervoor zorgen dat beide aan de kwaliteitseisen voldoen. Het ministerie van Onderwijs wil met wetsvoorstel-aanscherping-eisen-examencommissies-mbo de taken en bevoegdheden van de examencommissies aanscherpen en nieuwe taken toewijzen.

Daarnaast worden nadere eisen gesteld aan de samenstelling van de examencommissie. Hierin moeten minstens een extern lid en docent zitting hebben. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de instelling, benoeming en samenstelling van een examencommissie. Het wetsvoorstel is aangenomen door de kamer en vanaf nu geëffectueerd.

Alle examenorganisaties hechten belang aan een goede kwaliteit van hun examens. Wat wij echter zien is dat men soms blind wordt voor de eigen processen. U zit er te dicht op om nog objectief te kunnen kijken naar sterke en zwakke punten in het examenproces.

Het doel van APK Examinering is:

 • Een kritisch oordeel te geven over de mate waarin de examinering- en diplomeringsprocessen en de examenfunctionarissen van de opleiding voldoen aan de inspectiestandaarden;
 • Waar nodig advies te geven over mogelijke verbetering van de examinering- en diplomeringsprocessen en kwaliteit van de examenfunctionarissen.
 • Voldoen aan de inspectie-eis van het betrekken van externe deskundigheid bij het beoordelen van de kwaliteit van examinering.

APK onderdelen

APK examinering richt zich op het examenproces van de onderwijsinstelling. In het onderzoek staat Gebied 2, Examinering en diplomering van het toezichtkader BVE 2012, van de Inspectie van Onderwijs centraal. Deze omvat de volgende kwaliteitseisen:

 • Het exameninstrumentarium
 • De examenprocessen
 • De diplomering

Daarnaast worden de volgende kwaliteitseisen onderzocht:

 • Kaders van het examen
 • De examinator
 • De kwaliteitscyclus van het examenproces

De APK kan een integrale benadering zijn van al uw processen. Het is ook mogelijk om de verschillende onderdelen separaat te beoordelen, afhankelijk van uw risico analyse.

Het resultaat van de APK is een score van weinig risico tot hoog risico per kwaliteitsgebied en aanbevelingen om deze risico’s te elimineren.

Integrale aanpak

Zoals al genoemd is kan het gehele traject integraal worden benaderd. Deze integrale benadering geeft u een compleet beeld van het gehele beoordelings- en examentraject. Uiteraard kan het traject ook op de verschillende onderdelen worden vormgegeven als u als organisatie al een goed beeld heeft van de kwaliteit van de separate onderdelen.

 • Quickscan: vaststellen van uw behoefte
 • Documentonderzoek: Inventarisatie en beoordeling van de examendocumenten
 • Supervisie bij examens: beoordelen examenfunctionarissen tijdens werk
 • Individuele rapporten: Per supervisie een rapport van de bevindingen
 • Eindrapport APK: Conclusies en aanbevelingen
 • APK Certificaat: label voor op uw site en documenten

Meer weten over APK examinering voor uw organisatie?

Neem contact op

Geef een reactie